Algemene voorwaarden

  1. Inschrijving: Door zich in te schrijven voor het golftoernooi, gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van het toernooi en verklaart hij/zij dat alle verstrekte informatie juist en volledig is. Inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijvingskosten.
  2. Annulering: In geval van annulering door de deelnemer, vindt geen restitutie van inschrijvingsgelden plaats, tenzij anders bepaald door het toernooi.
  3. Annulering door het toernooi: Het toernooi behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren of te wijzigen om welke reden dan ook. In het geval van annulering door het toernooi, zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd.
  4. Gedrag: Alle deelnemers moeten zich gedragen in overeenstemming met de golfetiquette en de regels en voorschriften van het toernooi. Het toernooi behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen of de veiligheid van anderen in gevaar brengen, te diskwalificeren.
  5. Aansprakelijkheid: Deelname aan het toernooi is geheel op eigen risico van de deelnemer. Het toernooi is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel of verlies van eigendommen, ongeacht de oorzaak.
  6. Fotografie: Door deel te nemen aan het toernooi geeft de deelnemer toestemming aan het toernooi om foto’s of video’s te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden.
  7. Privacy: Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van het toernooi en zullen niet worden gedeeld met derden.
  8. Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waarin het toernooi plaatsvindt en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in dat land.
  9. Wijzigingen: Het toernooi behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.